Jan-Bloem-Slider1

Weerbaarheid is volgens D.A.T. Movement het vermogen om effectief en efficiënt om te gaan met grensoverschrijdende situaties en te herstellen van de eventuele gevolgen van een dergelijke situatie. Grensoverschrijdende situaties zijn bijvoorbeeld pesten op school c.q. werk of agressieve klanten. Onze trainingen (zowel in groepsverband als individueel) richten zich op het ervaring-gestuurd verkrijgen van kennis en vaardigheden met als doel het adequaat kunnen omgaan met grensoverschrijdende situaties en de (emotionele) gevolgen daarvan.

Onze trainingen, cursussen en adviezen op het gebied van weerbaarheid kenmerken zich door een hoge kwaliteit en worden altijd samengesteld in overleg met en op basis van de concrete behoefte van de klant. Of het hier nu een individueel kind of een overheidsorganisatie, iedere leervraag is uniek. En zo gaan wij hier ook mee om.

Wij bieden individuele coaching c.q. training aan voor kinderen, volwassenen en professionals. Tevens vinden er periodiek trainingen en cursussen plaats in groepsverband (kan ook op aan vraag).

Een specifieke toepassing van weerbaarheid betreft ‘agressieregulatie’. In weerbaarheidstrainingen gaat het vaak om kinderen die, plat gezegd,  niet agressief genoeg zijn. Het kan ook zijn dat het kind te agressief en dat het moet leren dit gedrag beter te reguleren.

De grote denkfout die mensen in deze context maken, is dat agressie altijd aan boosheid is gekoppeld. Agressie is gedrag, geen emotie! Door de jaren heen heb ik ervaren, dat er verschillende emoties ten grondslag kunnen liggen aan agressie. En heel vaak betreft het een combinatie van machteloosheid, verdriet en angst, juist geen boosheid. Juist als het kind merkt iets te kunnen met het gevoel van machteloosheid, bemerk ik vaak dat ze beter in staat zijn tot zelfregulatie en minder agressie gaan vertonen.

Ben je bang slachtoffer te worden van fysiek geweld? Of wil je leren uw dierbaren hiertegen te beschermen? 

Weerbaarheid is zeker goed, maar gaat ondanks alles toch wel uit van een zekere mate van redelijkheid. Die redelijkheid is er in een situatie van fysiek geweld niet meer en vraagt om hele andere maatregelen.

Unieke methode

Ik heb een speciale methode voor zeer realistische zelfverdediging ontwikkeld. In deze methode zijn al mijn professionele en persoonlijke geweldservaringen, wetenschappelijke inzichten en kennis van vechtmethoden als o.a. krav maga en systema verzameld. 

Het unieke aan mijn aanpak is dat ik voor iedere client een programma ‘op maat’ maak. Dit betekent dat client A op grond van zijn of haar behoeften en mogelijkheden een totaal andere training volgt dan client B. 

Super effectief

Deze methode biedt jou de kennis en vaardigheden om jezelf en derden te beschermen tegen fysiek geweld, de emotionele gevolgen een plek te geven en te handelen binnen de geldende wettelijke bepalingen.

Volg jij ons ook?

Contact

Neem contact op

Voor een vraag of een antwoord kunt u altijd contact met mij opnemen.
Ik sta u graag te woord.

© copyright 2023 | Bijlholt Communicatie