Jan-Bloem-Slider1

DIENSTEN

Bovenstaande kan op diverse manieren worden benaderd. Bijvoorbeeld: Stress

Een bedrijf heeft te kampen met een verhoogd ziekteverzuim. Er is door de ARBO dienst aangeven, dat de toegenomen werkdruk de oorzaak wel eens zou kunnen zijn. 

Nu kan het bedrijf bij mij terecht voor een analyse en advies. Ik ga dan kijken of dit klopt, wat er precies aan de hand is en wat er zou moeten gebeuren. Het kan ook zijn dat het bedrijf dat al weet en graag een training ‘Stressmanagement’ voor alle werknemers wil. Ook kan het bedrijf kiezen voor een coachingstraject voor specifieke werknemers die erg veel last hebben van de toegenomen druk of dit als dusdanig ervaren. 

Kortom, hetzelfde thema kan op verschillende manieren worden benaderd. Hieronder een korte toelichting.

Analyse & advies

Wanneer je geconfronteerd wordt met een specifiek vraagstuk, probleem of uitdaging kun je bij mij terecht om hier eens over te sparren. Op basis van mijn analyse al ik dan een goed onderbouwd advies geven. Afhankelijk van het vraagstuk kan ik na een gesprek advies geven. Soms is er ook een uitgebreidere analyse nodig.

Mijn advies bestaat uit een grondige analyse van het probleem en een of meerdere aanbevelingen. Aan jou om daar acties op te laten volgen en met wie of wat je die acties in wilt gaan zetten.

Training

Training betekent dat je gericht bezig gaat met het verwerven van specifieke vaardigheden en kennis die je nodig hebt om een bepaalde (bestaande of nieuwe) taak of functie te kunnen vervullen. Dit kan variëren van stressmanagement tot zelfverdediging, van kinesica tot vechtkunst.

Coaching

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte helpt bij het ontdekken, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. 

Bijvoorbeeld: Het gevoel van ‘vastzitten’ en niet meer goed weten wat je moet, heeft naar mijn mening heel vaak te maken met een disbalans tussen de eisen die aan jou worden gesteld en jouw persoonlijke inschatting van in hoeverre jij in staat bent aan die eisen c.q. verwachtingen te kunnen voldoen. 

In zo’n geval gaan we ons richten op het verkleinen van het gat tussen de gestelde eisen c.q. verwachtingen en jouw persoonlijke inschatting. Wat heb jij nodig om aan de eisen te voldoen? Wil jij eigenlijk wel voldoen aan die eisen? Zo ja, wat heb je dan nodig? Zo nee, wat zijn dan de alternatieven?

Key note speaker / gastdocent / deskundige (justitie)

Ik word regelmatig gevraagd om als ‘key note speaker’ een bijdrage te leveren aan een congres of als gastdocent op te treden. Thema’s waarvoor mij men doorgaans vraagt zijn bijvoorbeeld: Menselijk bewegen, weerbaarheid, vechtkunsten, stress, presteren onder druk, vechtsportpedagogiek, motorisch leren, conflicten, veranderingsprocessen en crisismanagement.

Sinds 2009 treedt ik ook regelmatig op als gerechtelijk deskundige. Doorgaans betreft het zaken waarin fysiek geweld aan de orde is als of niet toegepast door een vechtsporter of professional (politie, beveiliger).

Volg jij ons ook?

Contact

Neem contact op

Voor een vraag of een antwoord kunt u altijd contact met mij opnemen.
Ik sta u graag te woord.

© copyright 2023 | Bijlholt Communicatie